Med mikrokristallinsk cellulosa får du tabletter av hög kvalitet

Tabletter som är avsedda för medicin måste hålla en viss kvalitet. Det gäller inte bara innehållet som ska vara säkert och funktionellt. Ett bra klibmedel är alltid bra att använda vid tillverkning. Klibbmedel i tabletter binder samman tabletten. När det kommer till tablettillverkning så är mikrokristallinsk cellulosa det vanligaste preparatet.

tablettillverkning

mikrokristallinsk cellulosa är ett naturligt ämne

Cellulosa finns hos plantor. Det är ett olösligt material. Det kan tillskrivas den intramolekylära strukturen. Man kan faktiskt ändra cellulosa med hjälp av hydrolys. Då skapas en form av cellulosa, nämligen mikrokristallinsk cellulosa.

Om man vill göra tabletter med press så är mikrokristallinsk cellulosa särskilt effektiv. Man brukar säga 20 % doseringen men det finns ingen övre gräns. Det fina med det hela är att cellulosa fungerar som bindande och som diskintegrerande agent. Det gör att tabletten kan lösas.

Fokusera på rätt användning

När man har den här typen av klibbmedel i tabletter så är det viktigt att de hanteras på rätt sätt. Ingen fukt får komma in. Hos allt-fraktfritt.se hittar du bra pris på mikrokristallinisk cellulosa.Förpackningen är dessutom återförslutningsbar. Om tabletterna blir fuktiga kan de bli mjuka och förstöras. Använd klibbmedlet på rätt sätt för att garantera kvaliteten.

Förpackningar som håller måttet hela vägen till patient

När en patient får medicin i tablettform så förväntas den vara fräsch. Det ska inte vara svårt. Det finns smarta förpackningar att använda.

När det handlar om mediciner med mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter så måste de förpackas så att fukt inte kan ta sig in. Det finns flera sätt att lyckas. Ibland så väljer man en förpackning där tabletten ligger löst i en burk. I de fallen måste burken vara tät.

Få tabletter kan stå emot allt. Detta oberoende av kvalitet. Tabletter blir ibland smuliga. Men samma karta bör klara normal hantering av vårdpersonal och patient. Små tillverkare brukar släppa en tablett i golvet och den skall hålla. Stor tillverkning har dyrare utrustning.

Så håller tabletterna i en vecka

Alla tabletter har olika krav. mikrokristallin
Portionstabletter tas inte från kartan varje dag. Då kan de läggas i fack istället.

Den typ av tabletter som kommer att hanteras vid flera tillfällen mår bra av att vara gjorda med mikrokristallinsk cellulosa eftersom detta håller ihop tabletten och ger ett gott skydd. Det ger tabletten en längre hållbarhet.